TWİN ŞEHİR EŞLEŞTİRME PROGRAMI

Proje başvurusu 9 Mart 2018 tarihinde yapılmış
olup Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yerel
yönetimlerinden yaklaşık 200’ün üzerinde projenin
başvurduğu program kapsamında on aylık sürede
proje hazırlık aşamaları Belediyemiz
koordinasyonunda, Sinaia Belediyesi, Kuşadası
Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) ve Aydın
Turist Rehberleri Odası (ATRO) arasında uyumlu ve
etkin işbirliğinde sürdürülmüştür.
“Türkiye ve AB Arasında Şehir-Eşleştirme Hibe
Programı (TWIN)” kapsamında hibe almaya hak
kazanan 23 proje arasında yer alan “Kuşadası –
Sinaia Kardeş Şehir İlişkilerinin Sürdürülebilir
Turizm Alanında Katılımcı Yaklaşımla
Güçlendirilmesi” adlı projemizin sözleşmesi,
Kuşadası Belediyesi tarafından 20 Aralık 2018
tarihinde T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C
Merkezi Finans ve İhale Biriminde imzalanmıştır.
2006 yılında Kuşadası Belediyesi ile Sinaia
Belediyesi arasında karşılıklı kardeş şehir olunması
konusunda meclis kararları alınarak kardeş şehir
ilişkileri sürdürülmekte olup farklı projelere imza
atılmıştır. Yerel yönetim ve bürokratların katılımıyla
iki kentin birbirini tanıma ve yerel yönetim sistemini
ve kentin öncelikli alanlarını öğrenmek amacıyla
çalışma ziyaretleri organize edilmiştir.

Hazırlanan projenin üç temel
amacı bulunmaktadır:

1. Kuşadası Belediyesi ve Sinaia
Belediyesi ile kentteki paydaşların
“Kardeş-Şehir” ve “Uluslararası
İşbirliği” konusunda yönetim ve
uygulama kapasitesinin
geliştirilmesi.
2. Kardeş-Şehir İşbirliği sürecine
ilgili kamu kurumlarının, meslek
kuruluşlarının ve sivil toplum
kuruluşlarının aktif katılımının
sağlaması.
3. Kuşadası – Sinaia arasında
“Şehirden–Şehire İşbirliği” yaklaşımı
kullanılarak “Sürdürülebilir Turizm”
temalı işbirliği programı
hazırlanması.

Ayrıca kentteki paydaşların aktif katılımının sağlandığı, somut projelerin yürütüldüğü
“Şehirden – Şehire İşbirliği” yaklaşımıyla kardeş şehir uygulamalarına ulaşmak
amacıyla, “Kardeş-Şehir ve Uluslararası İlişkiler”, “Proje Hazırlama”, “Yerel Yaşamda
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Şehirden – Şehire İşbirliği Programı” ve “Sürdürülebilir
Turizm” konularında eğitim programları düzenlenmektedir.Adı geçen eğitim
programlarına, Kuşadası Belediyesi, Sinaia Belediyesi, Kuşadası Otelciler ve
Yatırımcılar Derneği (KODER) ve Aydın Turist Rehberleri Odası (ATRO) temsilcileriyle
birlikte, Kuşadası’ndan (Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Turizm Fakültesi,Türkiye
Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB), Ekosistemi Koruma ve Doğa Severleri Derneği
(EKODOSD), Kuşadası Kadın Üretim ve Operasyon Kooperatifi Girişimi
(KUŞAKK),Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) ) ve Sinaia’dan ( Sinaia Kültür
Merkezi Carmen Sylva, Casino Uluslararası Konferans Merkezi, Sinaia Ulusal Turizm
Enformasyon ve Tanıtım Merkezi, Bükreş Üniversitesi Ekolojik Araştırma Merkezi
,Peles Ulusal Müzesi, George Enescu Memorial House Müzesi, Castle Stirbei Sinaia
Şehir Müzesi,Peles Sinaia Romanya İzciler Ulusal Örgütü) kamu kurumları, meslek
kuruluşları, akademi ve sivil toplum örgütleri temsilcileri de katılmaktadır.
Bununla birlikte eğitim konularında el kitapları hazırlanmaktadır.Eğitim
programlarıyla kurumlarda kapasite geliştirilmesi ve ortak dil oluşturulması
hedeflenmektedir.

Proje sonuçlarının sürdürülebilir olması ve yerel sahiplenmenin gerçekleşmesi
amacıyla “Kardeş-Şehir Platformu” ve “Sürdürülebilir Turizm Platformu”
oluşturulacaktır. Kuşadası ve Sinaia’da paydaşların aktif katılımıyla geliştirilen
“Sürdürülebilir Turizm temalı Şehirden – Şehire İşbirliği Programı”nın uygulamasında
sürdürülebilir Turizm Platformunun ATRO ve KODER moderatörlüğünde aktif rol
üstlenmesi öngörülmektedir. Kuşadası ve Sinaia Belediyelerinin kardeş-şehir
uygulamasındaki bu deneyimin yaygınlaştırılması amacıyla Kuşadası Belediyesi,
Sinaia Belediyesi, Söke Belediyesi ve Cluj Belediyesi arasında sürdürülebilir turizm
alanında işbirliği konusunda “İyiniyet Mektubu” imzalanacaktır.